Ons project: een boom kappen = een boom planten:

Een boom kappen is iets waartoe we slechts als laatste redmiddel overgaan: als hij afgestorven is of te gevaarlijk voor de mens geworden is. Het doet ons altijd veel verdriet een mooie boom aan het eind van zijn leven te moeten kappen. Daarom verbinden we ons ertoe een boom aan te planten voor elke boom die we omhakken.

Van Wetter Onderneming bestaat eerst en vooral uit een groep mannen en vrouwen die dicht bij de natuur staan. Onze voornaamste taak en onze grootste wens bestaan erin uw bomen te onderhouden en, indien nodig, te verzorgen met het oog op een zo lang mogelijke levensduur. Elke boom krijgt van ons speciale aandacht (een boom: een verhaal). Wenst u een boom aan te planten, dan kunt u een beroep doen op onze dienst voor het aanplanten en verplanten van bomen.

Een boom is permanent aan verandering onderhevig en verbindt via zijn wortels de aarde via zijn takken met de hemel. De kringloop van een bladverliezende boom verandert het hele jaar door. Hij kan een levensduur van enkele honderden jaren hebben, wat hem tot een uitzonderlijk wezen maakt. Wij streven ernaar hem de best mogelijke zorg te geven om zijn onafgebroken evolutie in stand te houden tot aan zijn dood. Wanneer de kringloop ten einde is, zal hij voedsel leveren aan zowel aarde als fauna. Hij staat symbool voor het leven en is voortdurend in ontwikkeling!

Balise Alt

Context:

Al enkele jaren hebben onze Belgische bossen en groenzones te lijden onder de opwarming van de aarde en nooit eerder geziene gezondheidsproblemen. Onze bomen zijn verzwakt door de opeenvolgende droogteperiodes en worden steeds vatbaarder voor aanvallen door parasieten, insecten en schimmels en voor stormen. We stellen trouwens ook gezondheidsproblemen vast bij de meest voorkomende soorten.

Tegenwoordig vertonen de meeste dominante soorten in onze bossen (spar, beuk, eik, es) tekenen van zwakte. Binnen de wereld van de bosbouw vraagt men zich af welke soorten men moet aanplanten en/of bevorderen als voorbereiding op het bos van morgen.

Onze bossen zijn betrekkelijk weinig gediversifieerd (spar, beuk en eik maken meer dan 60% van het bosareaal uit) en dus niet erg bestand tegen deze aanvallen. Daarom is het belangrijk om onze bosbouwpraktijken te veranderen en onze bossen zo weerbaarder te maken tegen bedreigingen van hun gezondheid en klimatologische invloeden.

De reeks orkanen en bosbranden die de Verenigde Staten in 2020 heeft getroffen, heeft geleid tot een uitzonderlijke vraag naar hout. Omdat de invoer uit Canada drie jaar geleden door Donald Trump zwaar werd belast, hebben Amerikaanse afnemers zich tot Europa gewend en dragen ze daar bij aan de toenemende ontbossing. Ook China is bezig de Europese bossen kaal te kappen met goedvinden en toenemende bereidheid van de overheidsinstanties die ooit belast waren met de bescherming van die bossen.

Balise Alt

Onze bijdrage aan de aanleg van een arboretum:

Wat is een arboretum precies?

Dat is een gespecialiseerd plantenpark of -tuin gewijd aan de experimentele teelt van bomen en struiken.

In ons geval gaat het om een innovatief, wetenschappelijk project dat tot doel heeft te bepalen welke boomsoorten veerkrachtiger zullen zijn en zich beter zullen aanpassen aan het klimaat van morgen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers en universiteiten en lijkt ons van cruciaal belang voor de duurzaamheid van onze bossen.

Op die manier steunen we de verantwoorde aanplant van bomen in bossen, waardoor het grote publiek bewuster wordt gemaakt en bosbeheerders worden opgeleid in duurzaam beheer.

Dit zal zorgen voor plaatselijke werkgelegenheid, voor een grotere diversificatie van het landschap, voor mogelijkheden tot recreatie en ontspanning, voor de opslag van koolstof en voor de ontwikkeling van habitats en schuilplaatsen voor tal van dier- en plantensoorten. Het zal ook de zuivering verbeteren van het water dat de grondwaterlagen voedt.

Balise Alt

Hoe?

Voor de instandhouding van een gevarieerd bos, dat alle diensten levert die de samenleving eraan toevertrouwt, is het van belang de boomsoorten te variëren en binnen de mogelijkheden van de betrokken bosbouwers ook soorten in te voeren die beter bestand zijn tegen het toekomstige klimaat.

Dat is meteen het hoofddoel van de arboretums: nieuwe soorten in realistische omstandigheden uittesten via een netwerk van proefvelden die over het hele land verspreid zijn.

De huidige selectie omvat 30 verschillende soorten (11 hardhoutsoorten en 19 zachthoutsoorten).

Bij de selectie werd voortgebouwd op de ervaring van de leden van het wetenschappelijk comité, op de adviezen van verscheidene dendrologen (boomspecialisten) en op de resultaten van verschillende soortgelijke projecten in het buitenland.

Deze aanplantingen zullen gedurende lange tijd worden gevolgd en zullen het mogelijk maken het potentieel van de geteste bomen te beoordelen wat betreft productiviteit en weerstand tegen ziekten, plagen en extreme klimatologische omstandigheden. Dankzij dit voortdurende onderzoek zullen toekomstige generaties bosbouwers de meest veelbelovende soorten met kennis van zaken kunnen aanplanten.

Locaties:

In België werden tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 70 experimentele percelen van 20 are (bijna 30.000 bomen) verspreid over 19 sites aangeplant in het kader van het “Arboretums”-project.

Deze aanplantingen zullen regelmatig worden gemonitord om de geteste soorten te beoordelen, met name wat betreft gezondheid, groei en vorming. In de komende weken zal op verschillende plaatsen in België bijkomend onderzoek worden gedaan.

Eind 2018 en begin 2019 hebben we op basis van een reeks technische parameters (grondsoort, oppervlakte, helling) de percelen geselecteerd waarop onze “bosarboretums” zullen worden aangeplant. Uiteindelijk zullen in het hele land op 25 tot 30 verschillende plaatsen aanplantingen plaatsvinden. Elke locatie telt 1 tot 5 verschillende soorten die getest moeten worden. Elke soort wordt vertegenwoordigd door 2 of 3 verschillende herkomstvariëteiten en wordt aangeplant op ten minste 3 plaatsen, die qua klimaat zoveel mogelijk met elkaar contrasteren.

Met wie?

Met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en in samenwerking met Trees for Future.