De eenvoudigste manier om de leeftijd van een boom te bepalen is hem om te hakken en de jaarringen te tellen. Maar wat als u de boom niet wilt omhakken, maar toch een ruwe schatting van zijn leeftijd wilt?

Eén oplossing bestaat erin een vakman te vragen de boom te doorboren met een Presslerboor en de jaarringen te tellen.

Deze methode is echter invasief en kan de boom beschadigen. Het kernmonster (hoeveelheid hout dat uit de stam wordt gehaald) wordt in het laboratorium geanalyseerd door meting (breedte) van de boomringen, die grafisch worden weergegeven. Dit werk wordt met de computer gedaan en wordt dendrochronologie genoemd.

Er is nog een andere methode, die slechts een paar eenvoudige metingen en berekeningen vergt om een ruwe schatting van de leeftijd van een boom te verkrijgen.

Balise Alt

De leeftijd van een boom schatten

Stap 1: omtrek meten

Rol het meetlint rond de boom op ongeveer 140 cm boven de grond. Deze meting is de omtrek van de boom. Schrijf dit op.

Stap 2: diameter berekenen

Gebruik de omtrek om de diameter van de boom te vinden. De formule om de diameter te vinden is: Diameter = omtrek gedeeld door 3,14 (∏).

Stap 3: leeftijd van uw boom bij benadering bepalen

Bepaal de leeftijd van de boom door de diameter te vermenigvuldigen met de groeifactor. De groei van een boom kan langzaam of minder langzaam verlopen, afhankelijk van de soort. Aan elke soort is een vermenigvuldigingsfactor toegekend, die toeneemt naarmate de boom langzaam groeit.

De groeifactoren voor courante bomen zijn:

  • 1,5 voor snelgroeiende bomen zoals populier, iep, wilg of zilveresdoorn;
  • 2 voor fruitbomen, berken, dennen (grove, zwarte, witte, rode, Oostenrijkse), lariks, rode esdoorn, linde;
  • 2,5 voor spar, beuk en es;
  • 3 voor eik, notelaar en kastanjeboom. Bomen die langzamer groeien.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een zilveresdoorn een omtrek heeft van 51 cm. De diameter (51 gedeeld door 3,14) is 16,242 cm. De diameter (16,242) x groeifactor (1,5) = 24,363. De boom is ongeveer 24 jaar oud.

De nauwkeurigste methode bestaat erin een professionele boomverzorger uw boom te laten opmeten. De boomverzorger zal de te gebruiken coëfficiënt preciezer kunnen bepalen, omdat hij beschikt over aanvullende informatie over weer en klimaat, die een belangrijke invloed hebben op de groei van uw boom.