Een opmerkelijke boom knotten, snoeien, verzorgen en opvolgen:

In België zijn veel opmerkelijke bomen uit onze geschiedenis overgebleven. Helaas sterven er momenteel veel uit door een gebrek aan elementaire voorzorgsmaatregelen op bouwwerven, bij werken, tuinaanleg, allerhande activiteiten, door ecologische verstoring en de opwarming van de aarde. Als u in het Brussels Gewest woont, vindt u op Brugis alle plaatsen waar deze opmerkelijke bomen te vinden zijn (door ze gewoon links bovenaan op de site te selecteren:

Geografische kaart van opmerkelijke bomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op de portaalsite krijgt u toegang tot https://gis.urban.brussels/brugis/#/, die u rechtstreeks naar de beschermde bomen leidt.

Op de site kiest u gewoon in de linkerbovenhoek: Laag/Brussels Stedebouw en Erfgoed/Monumenten en Landschappen/Natuurlijk Erfgoed/Klasseerde Bomen. Op de kaart van Brussel worden alle geografische plaatsen aangegeven waar een opmerkelijke boom te vinden is.

Om uw bomen te verzorgen, bieden wij u onze knowhow aan, die we van generatie op generatie hebben doorgegeven, in het belang van de boom.

Onze specialisten zijn geschoold in boomverzorging en treden ter plaatse op bij alle gezondheidsproblemen. Met welk doel? Om bomen in stand te houden en te verzorgen en ze te ondersteunen in een gezonde groei.

Bomen vormen een kostbaar en nog steeds miskend erfgoed, iets waarop Brussel als groene stad prat mag gaan. Niet alleen het Zoniënwoud, maar ook onze (semi)natuurgebieden, openbare parken en de vele privétuinen in Brussel dragen bij tot deze reputatie, die menige stad ons benijdt. Hoewel de bomenrijen langs de weg vaak menig Brusselaar in vervoering brengen, spelen de bomen die niet zichtbaar zijn in de publieke ruimte, die verborgen schatten in privé-tuinen, een rol die even belangrijk is als de bomen langs de grote lanen: zij waarborgen de levenskwaliteit in onze stad. Daarom is het nodig dit vaak miskende erfgoed onder de aandacht te brengen, als we het willen behouden.

Sinds 2002 is een team van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zoek naar deze bomen in de verschillende stadsdelen en heeft het de interessantste exemplaren geïnventariseerd. Er zijn zo al 3323 bomen ontdekt en geïnventariseerd.

Deze zoektocht gebeurt met name aan de hand van luchtfoto’s. De resultaten van deze inventarisatie vormen een leidraad bij de wettelijke bescherming van bomen met een hoge erfgoedwaarde. Meer dan honderd exemplaren staan momenteel op de lijst van beschermde bomen.

Wat is een opmerkelijke boom?

Een opmerkelijke boom wordt alleen als zodanig aangemerkt na een diagnose door deskundigen van de Directie Monumenten en Landschappen. Deze diagnose is gebaseerd op de erfgoedwaarde van de boom, die zelf ingeschat wordt aan de hand van verschillende criteria die hieronder nader worden toegelicht. Na deze diagnose kan een opmerkelijke boom in de inventaris worden opgenomen zonder dat deze nieuwe status enige beperkingen voor de eigenaar ervan met zich meebrengt. Als de eigenaar daarentegen zijn boom echt wil beschermen, kan hij vragen hem op de lijst van beschermde bomen te plaatsen. Deze doeltreffende maatregel houdt een aantal verplichtingen in, zoals kappen en snoeien, waarvoor de overheid toestemming moet geven in tegenstelling tot eenvoudig onderhoud.

Men spreekt vaak over opmerkelijke bomen, maar laten we ook de opmerkelijke heggen niet vergeten, vooral in het Waals Gewest. Deze heggen, die geklasseerd zijn wegens hun landschappelijk, historisch, dendrologisch, folkloristisch of religieus belang, staan op de officiële lijst van opmerkelijke bomen en heggen in Wallonië, zoals vermeld in de artikelen R.IV.4 -7 tot en met 9 van de CoDT (Code wallon du Développement territorial).

Hier volgen enkele voorbeelden van bomen die als opmerkelijk zijn geklasseerd of die wij gewoon opmerkelijk vinden om hun schoonheid. we zijn ze bij onze werkzaamheden tegengekomen:

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons snoei- en onderhoudswerk aan opmerkelijke bomen:

Snoei- en kapwerk aan een majestueuze, als opmerkelijk geklasseerde italiaanse populier:

Bij deze opmerkelijke boom hebben we ervoor gekozen een deel van de gesteltak en voet te behouden om het herstel te verzekeren.