Behandeling, verzorging en genezing van bomen met behulp van onze biologische producten:

Onze biologische boombehandelingen en boomverzorgingsdiensten kunnen ziekten, plagen, insecten, schimmels, doorhangende takken en problemen met de ontwikkeling van het wortelsysteem tegengaan en genezen door de grond te verbeteren. Hier volgen enkele van onze diensten en boombehandelingen:

Behandeling met endotherapeutische infusen.

Behandeling met endotherapeutisch infuus via het wortelstelsel van de boom.

Wilt u uw bomen verzorgen, behandelen en genezen, dan moet u in gedachten houden dat bomen levende wezens zijn! Vaak wordt vergeten dat bomen, net als wij, leven: ze ademen, zweten en voeden zich. Net als voor ons zijn water, lucht, aarde en licht onmisbaar voor hen. Over de hele wereld hebben bomen altijd symbool gestaan voor het leven.

Bomen vormen een bondgenoot voor ons en zijn een waardevolle bron van zuurstof, vocht, voedsel, geneesmiddelen en tal van grondstoffen, die nauw verbonden zijn met de evolutie en vooruitgang van de mensheid.

Tegenwoordig zou de maatschappelijke, ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van bomen algemeen erkend moeten worden.

Biologische boombehandeling tegen ziekten en parasieten

Biologische boombehandeling tegen ziekten en parasieten

Biologische boombehandeling tegen buxusmot, spintmijt, processierups, echte meeldauw, valse meeldauw, mineermot, schorskever, wolluis, bladluis en bacterievuur.

Natuurlijke verzorging, behandeling en genezing van uw boom bij ziekten, parasieten, insecten en bladschimmels:

Uw bomen zijn ziek, hun bladeren zitten onder de insecten, u ziet schimmels op de stam of wortelhals: ze hebben waarschijnlijk een aangepaste behandeling nodig. Ons team van specialisten staat tot uw beschikking om u biologische boomverzorging en behandelingen aan te bieden, bv. tegen buxusmotten, schorskeversprocessierupsenschildluizenhoornaarsschimmelgroei, enz.

Kortom, onze boomdokters bieden aangepaste zorg aan bomen in nood, afhankelijk van het ziektebeeld:

Biologische behandeling door besproeiing van de bladeren:

Het besproeien van de bladeren van bomen (tot 35 m hoog) wordt zowel toegepast als bemesting en als preventieve of curatieve behandeling bij ziekten of insectenplagen.

Onze preparaten op basis van plantaardige afkooksels, purines en etherische oliën hebben een dubbel doel: zowel versterking van de immuniteit door bemesting, maar ook een rechtstreekse bestrijding van ziektes (met name cryptogame) en insectenplagen.

Deze behandeling wordt vaak toegepast wanneer de bomen aan problematische weersomstandigheden blootgesteld werden (hitte, droogte, extreme vochtigheid).

Ook wanneer bomen, struiken en buxussen een bepaalde stress hebben ondergaan (verplanting, agressie door buxusmotten) of wanneer er een tekort aan een bepaalde voedingsstof bestaat (bv. stikstof).

Bomen worden heel vaak het slachtoffer van parasieten: spintmijten, bladluizen, buxusmotten, kastanjebloedingsziekte, bacterievuur, schildluizen, processierupsen, krulziekte, larven van houtborende insecten, vruchtrot, meeldauw… Deze kunnen doeltreffend behandeld worden, als men op tijd en met natuurlijke en biologische producten ingrijpt.

Besproeien met een biologisch product tegen wolluizen:

Een biologische behandeling is geschikt voor de behandeling van bomen bij ziekten, insectenplagen of schimmels:

Elk van onze biologische middelen of preparaten zijn speciaal afgestemd op het soort ziekte, insect, plaag of schimmel dat uw bomen aantast.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen buxusmotten:

Ze is afkomstig uit Azië, maar is nu ook Europa binnengedrongen. Sinds 2008 verspreidt ze zich in Frankrijk.

Het gaat om een rups die alleen buxusbladeren eet als voedsel en hele delen van de boom opeet en doet verdwijnen.

De groene rups heeft een zwarte kop en donkergroene strepen met zwarte puntjes.

De rupsen van de buxusmot veroorzaken geen jeuk of huiduitslag. Ze zijn volkomen ongevaarlijk voor de mens en kunnen zonder speciale voorzorgsmaatregelen aangeraakt worden.

U zult de kenmerkende piepkleine webben vinden, die lijken op spinnenwebben en typisch zijn voor buxusmotten.

Deze rupsen veranderen dan in bruin-witte vlindertjes die bij het vallen van de avond rond de buxus vliegen.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen coniferenspintmijten:

Spintmijten, vooral dan sparrenmijten (Oligonychus ununguis) zijn uiterst destructieve plagen bij groenblijvende bomen.

In de cipresfamilie tasten ze vooral levensbomen (Thuja) en schijncipressen (Chamaecyparis) aan, waar ze schade aanrichten door het sap uit de onderkant van de naalden te zuigen. Nadat ze zich gevoed hebben, verdwijnt het pigment uit het groene blad van de boom, wat het een gestippeld uiterlijk geeft.

Dit symptoom kan verward worden met bepaalde soorten beschadiging als gevolg van luchtverontreiniging. De mijten zijn het hele groeiseizoen actief, maar worden over het algemeen actiever in mei en september. Jonge planten kunnen in het eerste seizoen afsterven. Als de mijten gedurende een aantal jaren niet bestreden worden, sterven oudere bomen geleidelijk van de onderste takken naar boven af.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen processierupsen:

De eiken- of dennenprocessierups is een klein motje. Deze mot legt haar eitjes op een specifieke waardplant: de eik. In het voorjaar komen deze eipakketjes uit. Als de eerste blaadjes beginnen te groeien, lopen de rupsen in lange rijen (in processie, vandaar de naam) naar de top van de boom op zoek naar voedsel.

Vanaf begin mei zullen de volwassen rupsen herkenbare nesten vormen en lange witte verdedigingsharen beginnen te ontwikkelen. Deze verdedigingsharen zijn net microscopisch kleine speren. De rupsen kunnen ze ter verdediging op roofdieren afvuren. En dat is nu juist het probleem: de brandharen veroorzaken ook irritatie op de menselijke huid, wat tot hevige jeuk leidt.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen valse of echte meeldauw:

Een goed zichtbare massa witte schimmeldraden en vruchtlichamen die voortgebracht zijn door verschillende schimmels. Echte en valse meeldauw tasten meestal vochtige, vezelige bladeren aan. De schimmels die echte of valse meeldauw veroorzaken, gebruiken stoffen in de bladeren als voedselbron voor hun groei en voortplanting. De schimmel verspreidt vaak een kenmerkende geur.

De termen schimmel en meeldauw worden soms door elkaar gebruikt. Hoewel meeldauw bij gevoelige personen irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken, worden huishoudelijke schimmels zoals die veroorzaakt door waterschade binnenshuis over het algemeen in verband gebracht met ernstiger gevolgen voor de gezondheid.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen paardekastanjemineermotten:

In de vroege zomer legt het volwassen vrouwtje tot 180 eitjes op de pas ontloken bladeren. De uitgekomen larven voeden zich met de bladeren en doorlopen verschillende groeistadia, waarbij ze van 0,5 mm groeien tot 3,5 mm. Vervolgens verpoppen de larven zich en kunnen in het bladafval overwinteren, tot ze in het vroege voorjaar als volwassen exemplaren tevoorschijn komen om eieren te leggen op de verse bladeren dat jaar.

Als de aantasting door de paardekastanjemineermot zich uitbreidt, kunnen alle bladeren van de getroffen boom bruin worden en verschrompelen, omdat de larven al het binnenste bladmateriaal opeten. Na jaren van aanhoudende aantasting kan de boom verzwakken.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen schorskevers:

Verschillende soorten schorskevers vallen specifieke bomen aan en beschadigen daarbij de wortels, stam, zaden of vruchten. Plantenziekten worden overgebracht door bepaalde kevers. Zo dragen iepenspintkevers van de geslachten Scolytus en Hylurgopinus de sporen van de iepenschimmelziekte met zich.

Wanneer de schors van aangetaste bomen wordt verwijderd, zijn hun galerijen zichtbaar aan het houtoppervlak. Elke soort schorskever veroorzaakt een kenmerkend galerijpatroon. De meeste Dendroctonussoorten tasten dennenbomen aan.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen wolluizen:

Wolluizen worden in warmere klimaten aangetroffen en zijn vleugelloze insecten met een zacht lichaam. Ze duiken vaak op als witte, katoenachtige hoopjes op de bladeren, stengels en vruchten van planten. Ze voeden zich via hun lange snuit of rostrum, die ze in planten steken om er het sap uit te zuigen.

De schade is vaak beperkt bij geringe plaagdruk. Bij hogere aantallen kunnen ze echter vergeling en opkrullende bladeren veroorzaken, naarmate de plant verzwakt. Het voeden gaat meestal gepaard met het afscheiden van honingdauw, wat de plant kleverig maakt en de ontwikkeling van roetdauw bevordert. Wolluizen zijn een veel voorkomende kasplaag die sierplanten, kamerplanten, avocado’s en fruit aantast.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen bladluizen op bomen:

De levenscyclus van de bladluis is gecompliceerd. De vrouwtjes, die stammoeders worden genoemd, planten zich de hele zomer voort zonder bevruchting. Deze stammoeders zijn in die zin uniek dat zij levende jongen voortbrengen (viviparie) en niet eieren, zoals bij de meeste andere insecten. Uiteindelijk raakt de plant met de stammoeder en haar nakomelingen overbevolkt.

Wanneer dit gebeurt, ontwikkelen sommige nakomelingen zich tot volwassen dieren met twee paar grote, vliesachtige vleugels. Deze gevleugelde volwassenen vliegen naar nieuwe planten. In de nazomer worden zowel mannetjes als vrouwtjes voortgebracht. Na de paring legt het vrouwtje eitjes, die de winter overleven. In warme klimaten is een overwinteringsstadium met eitjes niet altijd nodig en komen ononderbroken generaties voor. Dat veel bladluizen er als witte, wollige bolletjes uitzien, is het gevolg van afscheiding door klieren. Bladluizen kunnen vaak bestreden worden door natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en gaasvliegen.

Balise Alt

Biologische behandeling tegen bacterievuur, ook wel perenvuur genoemd:

De symptomen van bacteriële infecties variëren naar gelang van de gastheer. Een typisch symptoom dat op de aanwezigheid van de bacterie wijst, is de aanwezigheid van een gele halo rond een beige tot donkerbruine beschadiging. Dit symptoom is niet altijd aanwezig bij bacteriële vlekken en brandplekken, maar het is een duidelijke aanwijzing als het aanwezig is.

Systemische infectie kan ook optreden wanneer de wortels beschadigd zijn en de bacteriën zo binnendringen en zich in de stam opwaarts verplaatsen via weefsels die water of voedingsstoffen aanvoeren. Vlekken op de bladeren en brandplekken zijn het gevolg van een plaatselijke infectie. Houtrot treedt op wanneer het weefsel wordt afgebroken onder invloed van de snelle bacteriegroei. De geleidelijke aftakeling van het rottende weefsel veroorzaakt gewoonlijk stank, die ook kenmerkend is voor een bacteriële infectie.

Bodemverbetering om het wortelsysteem van uw bomen te ontwikkelen:

Bodemverbetering om de groei van bomen te helpen en bevorderen en de ontwikkeling van parasitaire schimmels te voorkomen:

Bomen dragen de gevolgen van branden, botsingen, verlies van wortels of verstikking ervan door bodemverdichting, strooizout, veranderingen in pH, watergebrek, vee…

De bodem vormt geen inert substraat! Het zit juist boordevol leven: bacteriën, schimmels, micro-organismen en macro-organismen (insecten, regenwormen). Dit broodnodige leven schept voor bomen de voorwaarden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling: allerlei organismen recycleren organisch materiaal dat voedsel oplevert voor de plantenwortels en graven galerijen die de bodem beluchten…

Om het leven in uw bodem te bewaren, is het belangrijk dat de grond in uw tuin gevoed en bedekt wordt. In een bos vormt de opeenhoping van organisch afval op de grond (bladeren, takken, uitwerpselen) een voedselbron voor tal van micro-organismen die dat dan omzetten in humus. Deze humus stelt verschillende dieper levende organismen in staat zich te ontwikkelen en in het bijzonder een symbiose aan te gaan met plantenwortels. In onze tuin kunnen we deze natuurlijke cyclus nabootsen door de grond te verrijken met compost en door een natuurlijke mulch aan de voet van de planten te voorzien.

Onze bodemverbetering voor uw bomen:

  • Bodemanalyse en monsterneming voor het laboratorium om de kwaliteit en kenmerken van de bodem te bepalen en de juiste maatregelen te nemen voor een goede ontwikkeling van uw boom en zijn wortelsysteem.
  • Elektromagnetische analyse van de bodem om energetische stoornissen in de bodem, d.w.z. ziekten, op te sporen die verband houden met het gedrag van de boom.
  • Preventieve biologische behandeling van de bodem met natuurlijke voedingsstoffen, zonder chemicaliën, waardoor een curatieve behandeling vermeden wordt. Zie ook biologische bemesting.
  • Omwoelen van de grond afhankelijk van de toepassing en het doel.
  • Verbetering van het bodemleven door toevoeging van mycorrhizaschimmels. Deze bodemschimmels stimuleren de wortelgroei bij planten en voeren voedingsstoffen en water aan.
  • Curatieve behandeling, als laatste redmiddel.

Om het belang van de bodem beter te begrijpen, is het belangrijk om de wortelontwikkeling van een boom te begrijpen:

In dit voorbeeldfilmpje leert u meer over het wortelsysteem van een eik.

Injectie, infusie of endotherapie via het wortelsysteem van de boom:

De injectie of infusie zal afhangen van de behandeling die de boom nodig heeft en van de vastgestelde ziekte.

Zo verdient het de voorkeur oplossingen aan de voet van de boom in te spuiten om de wortel en het wortelstelsel te ontwikkelen, waardoor de opname van mineralen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de boom, wordt verbeterd en ook het afweersysteem tegen infecties door parasitaire schimmels wordt versterkt.

Een infusie laat dan weer toe de boom zeer snel een insecticide, fungicide, bactericide en stimulerend preparaat toe te dienen, waarvan de bestanddelen snel opgenomen worden.

Sommige pathogene schimmels kunnen met deze technieken worden uitgeroeid.

Tegelijkertijd blijven we aandacht schenken aan geïntegreerde bestrijding en het gebruik van milieuvriendelijke producten met gebruik van etherische oliën, insecten en ondersteunende bacteriën.

De bodem en het wortelsysteem van uw bomen losmaken met een airspade-persluchtsysteem:

De bodem van uw bomen losmaken kan met de Airspade, een pneumatisch werktuig om de bodem los te maken. Dit met perslucht werkende gereedschap maakt bodembeheer en boomverzorging in de wortelzone mogelijk. In tegenstelling tot mechanische graaftechnieken wordt met perslucht de grond doeltreffend verwijderd of losgemaakt zonder het wortelstelsel van een boom te beschadigen.

Deze techniek kan veel omstandigheden tegengaan die ongunstig zijn voor de gezondheid van bomen, zoals een te compacte of slecht gedraineerde bodem, bomen in zuurstofnood of bomen met onevenwichten in hun fysische of chemische samenstelling.

Deze methode wordt veel toegepast om een schrale bodem te vervangen, om de omgeving van de boom opnieuw aan te leggen of om het terrein opnieuw in te richten na de passage van voertuigen. Voorbeelden daarvan zijn stadsbomen met een slechte bodem en veel heel-en-weergeloop op gazons.

De AirSpade kan gebruikt worden om de aanplant te corrigeren van bomen die te laag geplant zijn, wortels die omhoogkomen door te ondiepe, levensvatbare grond of beperkte groeiruimte. Deze verschijnselen komen zeer vaak voor in stedelijke gebieden met schrale bodems, nabijgelegen trottoirs en smalle boomkuilen.

Hier volgen enkele voorbeelden van boomplagen en -schimmels die voorkomen kunnen worden, zo nodig met een goede bodemverbetering:

Aanleggen van een beschermende perimeter op de grond rond de boom:

Om gunstige bodemcondities rond bomen te verzekeren, om bodemverdichting en vertrapping van het wortelstelsel te voorkomen of om de doorgang voor voertuigen te beletten, bieden we verschillende oplossingen aan, zoals:

De plaatsing van een fysieke barrière in de vorm van een kastanjehouten hekwerk, waardoor het gebied gevrijwaard wordt van vertrapping.

Het plaatsen van paaltjes of wegwijzers als barrière voor auto’s, waardoor zij niet kunnen binnenrijden.