Van Wetter Onderneming bv biedt een aantal diensten aan die verband houden met bomen, zoals snoeien, verwijderen van stronken, kappen en ontmantelen.

Boomsnoeier en -klimmer bij Van Wetter met European Tree Worker-certificaat

Boomverzorger, -snoeier en -klimmer bij de firma Van Wetter, met ETW-certificaat: European Tree Worker.

Ons snoeibedrijf en onze gecertificeerde European Tree Worker-snoeiers zijn gevestigd in Brussel en kunnen zich in heel België verplaatsen, inclusief de 19 gemeenten van Brussel: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel-Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en nog vele andere gemeenten in België, zoals Kraainem, Tervuren, Kortenberg, Everberg, Kampenhout, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Leuven.

Maar al te vaak worden bomen door gebrek aan kennis of vaardigheden het slachtoffer van radicaal of slecht snoeien (toppen, beperkt of drastisch innemen van de kroon). Radicaal snoeien is vaak onomkeerbaar vanuit esthetisch oogpunt (verminking van de vorm), vanuit veiligheidsoogpunt (ontwikkeling van een nieuwe fragiele kroon) en vanuit gezondheidsoogpunt (ontwikkeling van houtrot binnen in de boom). Bovendien brengt het de toekomst van de boom in gevaar. Daarom gaan onze gespecialiseerde snoeiers in alle gevallen te werk volgens precieze technieken, met het grootst mogelijke respect voor de natuur en inachtneming van de biologische en mechanische kennis over bomen, met de modernste machines en voortdurende bijscholing.

De verschillende diensten en adviezen op het gebied van snoeien en kappen die van wetter u aanbiedt:

Snoeien van bomen:

Wat moet verstaan worden onder snoeien?

De term ‘snoeien’ moet worden opgevat als een verzamelnaam voor al het snoeiwerk dat wordt aanbevolen bij rijbomen en sierbomen. Onder deze noemer vallen zeer specifieke ingrepen, zoals de begeleidingssnoei, zachte of beredeneerde snoei, onderhoudssnoei, uitlichten, kroonverkleining, aanpassing van de hoofdtakken, enz.

Als een boom van nature geen menselijk ingrijpen nodig heeft, waarom dan snoeien?

Beredeneerde of veiligheidssnoei bij bomen:

Om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, moet een boom gesnoeid worden door takken die dreigen af te breken (ziek, dood of niet goed vastzittend) of takken die het verkeer hinderen, te verwijderen.

Balise Alt

Bij een onderhoudssnoei, ook wel schoonmaaksnoei of uitlichtingssnoei genoemd, is het doel de takken te verwijderen die dood of gevaarlijk zijn voor de veiligheid van gebruikers en installaties. Het gaat er daarbij om de ontwikkeling van de boom in zijn natuurlijke vorm te verbeteren door overtallige of storende takken die lichtinval in de kroon belemmeren, te verwijderen. Deze ingreep is bijvoorbeeld nodig wanneer er licht nodig is voor de zonnepanelen op een huis. Het mag echter om niet meer dan 30% van het totale, oorspronkelijke volume van de kroon gaan.

Snoeien bestaat uit het aanpassen van de vorm of het uiterlijk van een boom. Radicaal snoeien omvat toppen, beperkt of drastisch innemen van de kroon, kroonreductie of het afzagen van de gesteltakken. Omgekeerd bestaat beredeneerd snoeien uit het regelmatig afsnoeien van kleine, ongewenste of rottende takken.

Paradoxaal genoeg mag men goed uitgevoerd snoeiwerk eigenlijk niet opmerken!

Voorbeelden van boomsnoei en snoeiwerk door de snoeiers van ons bedrijf:

Geometrische architecturale snoei, zoals in scherm snoeien, leibomen snoeien, vormsnoei in bogen (type marquise), à la française,…

Om de vorm van een boom of haag in openbare en privéterreinen of -parken aan te passen:

 • hetzij om ze in overeenstemming te brengen met de milieuvoorschriften (bovengrondse leidingen, beschikbare gevelafstand);
 • hetzij om de gewenste vorm te verkrijgen en behouden: natuurlijk of architectonisch.

Verlichtingssnoei, onderhoudssnoei of begeleidingssnoei:

Om de gezondheid van een boom te beschermen bij agressie:

 • Ongelukken in de boomkruin: afgebroken of afgerukte takken
 • Beschadiging van het wortelstelsel (sleuf, grondverschuiving) waardoor de bovengrondse gedeelten weer in evenwicht moeten worden gebracht
 • Aantasting door ziekten of plagen

Om kwaliteitshout te produceren, wordt deze ingreep vaak toegepast in bosaanplantingen, waar de lage takken verwijderd worden om knoestvrije stammen te produceren.

Het doel van een begeleidingssnoei bij bomen is het verkrijgen van een stam zonder lage takken met het oog op een aantrekkelijk eindresultaat, een gepaste grootte en de vorming van kwaliteitsvolle stammen zonder knoesten. Het wegsnoeien van lage takken gebeurt zowel bij loofbomen als naaldbomen.

Snoeien kan het hele jaar door (uitgezonderd bij vorst en sapverplaatsing). Een wintersnoei maakt het mogelijk een beter inzicht te krijgen in de algemene architectuur.

Wanneer moet u een boom snoeien?

De snoeifrequentie van een boom hangt af van de noodzaak tot snoeien. Snoeien in overeenstemming met de groei van de boom en takken en snoeien in overeenstemming met de technische beperkingen van de omgeving.

De snoeiperioden variëren naar gelang van de biologie van de boom en het soort snoeiwerk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien snoeien niet alleen tijdens de winter gebeurt, is de groene snoei (van mei tot september) bedoeld om een boom in staat te stellen snel op de snoei te reageren (genezing, compartimentering) en om de werkzaamheden tijdens bepaalde ingrepen gemakkelijker zichtbaar te maken.

Onze teams zijn het hele jaar door actief, behalve bij opkomende sapstroom (15 maart – 15 april) en afnemende sapstroom (15 september – 15 oktober). Deze data kunnen enigszins afwijken naar gelang van het intreden van de seizoenen, aangezien we momenteel een verstoring van het klimaat beleven.

 • Bij de begeleidingssnoei worden de snoeiwerkzaamheden gespreid over een periode van ongeveer 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de soort en de groeikracht van de bomen en dus van de lengte van de jaarlijkse scheuten.
 • Bij de onderhoudssnoei kan, als het gaat om een soort die aangepast is aan de omgeving waarin hij geplant is, bij bomen in goede gezondheid en zonder enige andere beperking met betrekking tot hun omgeving, een minimum van 10 tot 15 jaar tussen twee ingrepen van dit type liggen.
 • Een veiligheidssnoei bestaat uit het verwijderen van alle dode en gevaarlijke takken. Deze snoei wordt vaak gecombineerd met een sanitaire snoei, die bestaat uit het verwijderen van dood hout, snoeihout en gebroken takken, zieke takken en maretak bij elke ingreep in een boom.
 • De verlichtingssnoei heeft tot doel het volume van de kroon of van een tak met maximaal een derde te verminderen en zo te voldoen aan vereisten inzake ruimte en stevigheid. Het wegsnoeien van een tak gebeurt altijd dicht bij een vertakking (een saptrekker) om de genezing te bevorderen en de tak in staat te stellen verder te groeien.
 • Aanpassings- en selectiesnoei, die tot doel heeft de kroon lichter te maken door takken of scheuten te selecteren. Hij verbetert de doorzichtigheid van de boom door de slagschaduw en windbelasting te verminderen. Het verkleint ook het risico dat verzwakte hoofdtakken afbreken. Tenslotte maakt dit snoeien de herstructurering van bepaalde verminkte bomen mogelijk.
 • Scheren en herkalibreren zijn aanvullende onderhoudssnoeitechnieken die het mogelijk maken bomen met een bepaalde architectonische vorm (scherm, marquiseboog, enz.) in vorm te houden. Deze snoeitechnieken worden gebruikt om bomen te onderhouden die na de aanplant eerst in vorm werden gebracht door middel van een specifieke begeleidingssnoei. Niet alle soorten lenen zich tot scheren. De soorten die het vaakst op deze manier gesnoeid worden, zijn linde, kastanje, plataan en haagbeuk. Dit snoeien moet minstens één keer per jaar gebeuren.

Bomen onderhouden op uw eigendom of in uw gemeente kost tijd en geld. Het extra werk en de kosten voor dit onderhoud van de beplanting kunnen gemakkelijk beperkt worden als u voor het volgende zorgt:

 • een verstandige keuze van de aan te planten boomsoorten
 • juiste keuze van de aanplantplaatsen
 • juiste begeleidingssnoei van elke boom in de eerste levensjaren;
 • opvolging van de ontwikkeling van deze bomen met af en toe een weloverwogen onderhoudssnoei (nee, u hoeft niet elk jaar bij elke boom in te grijpen);
 • -juiste spreiding van de interventies.

Waarom moet u een boom snoeien?

Sommige boomverzorgers vinden het abnormaal loofbomen te snoeien. In feite bestaat er geen reden om niet alle loofboomsoorten te snoeien, mits van jonge en vitale bomen de takken met een kleine diameter worden afgesnoeid. De snoeilittekens groeien snel weer dicht.

Alle snoeiwerk moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de natuurlijke vorm van de boom. Takken moeten verwijderd worden om een structureel defect te verhelpen en om dood, afgebroken, beschadigd, verstrikt of gevaarlijk hout te verwijderen. Te dicht gebladerte en takken kunnen worden uitgedund om meer lucht en licht binnen te laten. Een goede luchtcirculatie voorkomt namelijk de ontwikkeling van bepaalde plagen. In de meeste gevallen mag niet meer dan 20% van de takken aan een boom in één keer verwijderd worden. Als het noodzakelijk is om meer dan 20% van de takken te verwijderen, moeten de werkzaamheden over 2 of 3 jaar worden gespreid.

Onoordeelkundig snoeien, zoals toppen en overdadig snoeien, behoort tot de belangrijkste factoren die aanleiding geven tot aantasting van bomen.

Het snoeien van een boom heeft de volgende doelen:

 • de boom tijdens zijn groei een bepaalde vorm geven door de vorm te kiezen die hij op volwassen leeftijd zal hebben en door de ontwikkeling van het gestel en de hoofdtakken in goede banen te leiden;
 • de ontwikkeling van de boom beperken wanneer hij invasief wordt of te groot voor de oorspronkelijk geplande ruimte (huizen, elektriciteitsdraden, enz.);
 • de boom verjongen door oud hout te verwijderen zodat er jonge aanwas voor in de plaats komt. Een oude boom moet misschien verjongd worden, maar niet alle boomsoorten zijn tegen dit soort snoei bestand;
 • een fruitboom door gepast snoeien tot goede productie brengen;
 • sculpturale vormsnoei uitvoeren om een plant een bepaalde vorm te geven (kandelaberen, vormsnoei, enz.) en dit uiterlijk behouden;
 • zorgen voor veiligheid onder de boom en eromheen.

Is een stedenbouwkundige vergunning vereist om een boom te snoeien?

Weten of een stedenbouwkundige vergunning vereist is om een boom te snoeien. Een buur op wiens terrein de takken van een niet-gemene boom uitsteken, kan eisen dat ze worden afgesnoeid. Hij of zij mag echter niet zelf de takken die hem storen, afsnoeien zonder toestemming van de buur. Bij opmerkelijke bomen die beschermd zijn, is alleen zacht snoeien toegestaan. MAAR opgelet: als de boom beschermd is, is een vergunning nodig voor het snoeien van levende takken met een omtrek van meer dan 10 cm.

Verwijdering van klimop op gevels, monumenten en bomen:

Verwijdering van klimop op gebouwen, monumenten, daken en gevels, waarbij er zorgvuldig op wordt toegezien dat de werkzaamheden niet zorgen voor beschadiging. Afhankelijk van de hoogte en toegankelijkheid kan het werk worden uitgevoerd met behulp van een hoogtewerker of van klimtouw en verankeringspunten.

Is klimop schadelijk voor bomen?

Lange tijd werd klimop ervan verdacht bomen te verstikken. In werkelijkheid is daar niets van aan. Klimop beschermt integendeel bomen tegen parasieten en klimaatverandering, terwijl de stam de klimplant toegang tot licht verzekert. Klimopstengels zijn voorzien van hechtwortels, maar die dringen niet door de schors heen. Klimop verbruikt noch het ruwe, noch het bewerkte sap van de boom en verstikt de boom niet: het groeit langzaam en verticaal, zodat de stammen normaal kunnen groeien.

Klimop beschermt bomen. Het helpt tegen klimatologische extremen, zoals zonnebrand of zware vorst, en biedt een thuis aan vele nuttige organismen en vogels die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van ongedierte.

Klimop moet gesnoeid worden als het te overheersend wordt, om het gewicht op de takken te verminderen, de windbelasting in de winter te verminderen of om het risico op afbreken zoveel mogelijk te beperken.

Balise Alt

Vellen en ontmantelen van bomen:

Een boom vellen kan op verschillende manieren, wat bepaald zal worden door het deskundige oog van een gediplomeerd boomverzorger, zoals onze werknemers. Daarbij kan het gaan om rechtstreeks vellen, ontmanteling met behulp van touwen of een lift, of mechanisch vellen met een kraan.

De eerste stap bestaat erin te controleren of de nodige vergunningen voorhanden zijn. Daarna komt de markering van het terrein, het opsporen en eventueel beschermen van obstakels in de omgeving (stadsmeubilair, overkappingen, hekken, ondergrondse bewateringssystemen, bovengrondse netten, tuinhuisjes, enz.), de keuze van de technieken en de taakverdeling. Een boom mag alleen worden geveld als dat absoluut noodzakelijk is. Voor een boomverzorger blijft het namelijk een onaangename opdracht om een boom te moeten rooien, want bij zijn beroep draait het om liefde voor bomen en het onderhoud ervan. Daarom wordt bij Van Wetter Onderneming voor elke boom die gekapt wordt ook een boom aangeplant.

Rechtstreeks vellen van een boom:

Bij het rechtstreeks vellen van een boom wordt de hele boom in één keer geveld zonder erin te klimmen. Een voorafgaande analyse van de omgeving zal noodzakelijk zijn om zo weinig mogelijk schade aan de omgeving toe te brengen. Ook zal met allerlei factoren rekening moeten worden gehouden: de hoogte van de boom, de weersomstandigheden (wind, regen), de dag van het vellen, de natuurlijke inclinatie van de boom, de spanning in de boom, nabijgelegen huizen, andere aanplantingen op de grond, enz.

De boom zal rechtstreeks op grondniveau worden geveld. Hierbij kan eventueel gebruikgemaakt worden van directionele bevestiging, een staaldraadkabel of een lier.

Vellen door ontmanteling met touwen of lift:

Bij het ontmantelen of vellen van een boom worden de stam en takken verwijderd, waarbij de takken vaak volledig worden verwijderd om de impact op de bodem te beperken. Ons personeel is vertrouwd met klimtechnieken (klimsporen, opleiding hoogwerker), beschikt over een gedegen kennis op het gebied van kappen en het hanteren van touwen en kan dus kwaliteitsvol werk afleveren, waarbij de veiligheid van iedereen maximaal gegarandeerd wordt.

Bomen vellen met een kraan

Vaak wordt er de voorkeur aan gegeven bomen met een kraan te vellen wanneer de toegang beperkt of zelfs onmogelijk is, zoals in gemeenten als Brussel, of om tijd te winnen bij het vellen van een omvangrijke boom die te veel werk en energie zou vergen.

Bij deze techniek kan niet geïmproviseerd worden. Het vereist vakkennis en ervaren boomklimmers met veel ervaring op het terrein.

Ontmantelen en vellen van een honderd jaar oude ceder:

Van Wetter Onderneming gaat te werk met eerbied voor de natuur en maakt er sinds 1969 een erezaak van om het kappen van een boom zorgvuldig aan te pakken. Bij snoeien, ontmantelen en ook aanplanten kan niet geïmproviseerd worden. Elke handeling heeft zijn belang en van elke boom wordt de voorgeschiedenis bestudeerd en belicht. Van Wetter BV staat voor vakmanschap en verbondenheid met de aarde.

 

Foto’s van het vellen van een gevaarlijk geworden boom op een moeilijk toegankelijke plaats met behulp van een kraan:

Woont u in de stad of is uw tuin slechts beperkt, moeilijk of niet toegankelijk, dan kunnen wij een oplossing zoeken om toch bij uw bomen te kunnen! Dit zal ongetwijfeld gebeuren met behulp van een kraan.

Hier volgen de diensten die wij aanbieden om uw gevaarlijk geworden boom te kappen, naast onze boomverzorgers, snoeiers en boomklimmers met European Tree Worker-certificering:

 • Verkrijgen van OSIRIS-goedkeuring voor fietspaden;
 • Plaatsing van aangepaste verkeersborden aan de straatkant;
 • Plan voor parkeren, voorbehouden parkeerplaatsen of parkeerverbod;
 • Vrijhouden van parkeerplaatsen voor vrachtwagens, hakselmachines voor takken en stammen en op straat opgestelde kranen voor het vellen van bomen;
 • Kapvergunning voor bomen;
 • Situatieschets en ontwerpplan voor uw bomen;
 • Verwijdering van afval en afgevallen takken na een storm.

Voor of tegen het kappen van bomen?

Bomen vertonen niet altijd zichtbare gebreken. Vallende takken betekenen niet altijd dat een boom geveld moet worden; preventief snoeien kan volstaan. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen bij gekwalificeerde boomverzorgers en snoeiers met ervaring op dit gebied. Zij zullen kunnen beslissen of de boom al dan niet geveld moet worden.

In de meeste gevallen vormt het kappen van de boom een laatste redmiddel. Als voorvechter van landschap en leefmilieu houden wij altijd rekening met de omgeving waarin de boom zich bevindt. Het kan echter nodig zijn een boom te kappen als hij de veiligheid van gebruikers in gevaar brengt.

Kennis van de leefomgeving verschaft informatie over de omstandigheden waarin de boom zich heeft ontwikkeld, waar hij mee te maken heeft gehad en waaraan hij zich heeft moeten aanpassen. Maar het maakt het ook mogelijk te anticiperen en te voorzien welke moeilijkheden de boom zal ondervinden naarmate hij groter wordt.

De instandhouding van bomen is afhankelijk van allerlei antropogene, biotische en abiotische factoren die in wisselwerking staan met bodem- en klimaatfactoren.

Het verdient de voorkeur een boom niet te vellen wanneer hij zich in een afgelegen of bebost gebied bevindt of wanneer hij een beperkte invloed heeft op de veiligheid van het menselijk kapitaal. In dat geval doet men er goed aan het gebied te behouden als een geschikte plaats voor dieren om te schuilen en zich te voeden.

Anderzijds leidt een boom waarbij het gevaar wordt gedefinieerd als permanent, terugkerend of onvoorspelbaar heel vaak tot een beslissing tot kappen.

Het besluit om een boom al dan niet te kappen kan worden onderbouwd door een fytosanitaire studie die duidelijkheid verschaft over de huidige toestand van de boom met betrekking tot zijn omgeving, zijn eigen gezondheid en zijn toekomst.

Roept een boom voor een dichter vrede en troost op, dan kan hij voor een advocaat een bron van conflicten vormen. Bomen bieden een toegevoegde waarde voor het landschap en de stedelijke omgeving. Zij vereisen een minimum aan aandacht bij hun groei om de wisselwerking met hun omgeving op lange termijn in stand te houden.

Filmpje over het vellen van een boom in een bos:

Een kapvergunning aanvragen om de gevolgen van illegaal kappen zonder vergunning te vermijden.

Wij zorgen voor de aanvraag en verkrijgen zo nodig een kapvergunning voor bomen. Het kappen van een boom zonder vergunning, wanneer een vergunning vereist is, is een stedenbouwkundige overtreding. De gemeente en het Gewest zijn bevoegd om hiervan een proces-verbaal op te stellen, wat kan leiden tot strafrechtelijke sancties of administratieve boetes.

Bomen en aanplantingen vormen de belangrijkste landschapselementen in steden en op het platteland. Of ze nu in de tuin of op straat staan, bomen dragen bij tot de verfraaiing van buurten, tot de kwaliteit van het leefmilieu en spelen ook een belangrijke ecologische rol. Om het groene karakter van de wijken te vrijwaren, heeft de wetgever daarom bepaalde beheermethoden voor bomen, vooral dan hoogstammige bomen, vastgelegd.

Waar vindt u meer informatie? U vindt de nodige informatie vooral bij uw gemeente, en meer bepaald bij de dienst stedenbouw. Wij hebben een vereenvoudigde lijst samengesteld van wat gewoonlijk vereist is bij het aanvragen van een kapvergunning. Deze lijst is niet volledig en hangt heel vaak af van de administratie.

 • Vak 1, de aanvrager en uitvoerder van het project
 • Vak 2, het voorwerp van de aanvraag – korte beschrijving van het project
 • Vak 3, de plaats van het project, straat, gemeente, kadastraal perceel met de divisie, sectie. Voeg een kopie van uw notariële akte bij.
 • Vak 4, juridische status van het eigendom, de boom wordt beschouwd als een onroerend goed, plattegrond.
 • Vak 5, Milieuwetboek, de aanvraag moet bevatten:
  – Een milieueffectenrapport
  – Een milieueffectenstudie
 • Vak 6, de bij te voegen bijlagen zijn:
  – een fytosanitaire expertise/studie van de bo(o)m(en)
  – een plattegrond waarop de stedelijke en landschappelijke context te zien is met de oriëntatie, ligging, aard of het gebruik van de bestaande gebouwen binnen een straal van 50 meter rond het project; de genummerde aanduiding van de gemaakte foto’s in het fotoverslage
  – een fotografisch verslag in kleur, dat het mogelijk maakt de stedelijke en landschappelijke context van het project te bekijken en dat ten minste het volgende bevat:

  • twee foto’s: één met zicht op de weg, waarop het perceel en de aangrenzende gebouwen te zien zijn, en één met het tegenoverliggende perceel of de tegenoverliggende percelen aan de andere kant van de weg;
  • ten minste drie foto’s om de begrenzing van het eigendom en de aangrenzende gebouwen aan te geven;

Goed om te weten:

Wanneer de gevolmachtigde ambtenaar de aanvrager niet binnen 30 dagen het ontvangstbewijs of de lijst met ontbrekende documenten heeft gestuurd, wordt de aanvraag ontvankelijk geacht en wordt de procedure voortgezet.

Voorbeeld van een aanvraag voor een kapvergunning: