Een boom die geplant wordt ter nagedachtenis en herinnering aan een dierbare vormt een levend eerbetoon dat de huidige en toekomstige generaties ten goede komt en is misschien wel het meest geschikte herdenkingsgeschenk van allemaal. Nog decennialang zullen uw gedenkbomen eervolle getuigen zijn en actief deelnemen aan de natuur. Gedenkbomen helpen de overlevenden ook bij het verwerkingsproces.
Als u een grote boom wilt planten, kunt u een beroep doen op onze dienst voor het aanplanten en verplanten van bomen.

Een boom planten bij een begrafenis geeft zin aan uw herinneringen. Deze boom zal symbool staan voor de band die u met de overledene had. Doordat u hem met de jaren ziet groeien en hij verandert met de seizoenen, kunt u uw herinneringen levend houden.

Sommige platforms bieden ook de mogelijkheid om een boom te planten in samenwerking met ngo’s, zoals “Envol Vert” of “Cœur de forêt”, die zich inzetten voor de instandhouding van bossen en de biodiversiteit.

Balise Alt

Welke boom moet u omwille van de symboliek planten op een begrafenis?

 • De cipres staat symbool voor dood en onsterfelijkheid
 • De ceder staat symbool voor de eeuwigheid
 • De olijfboom staat symbool voor het leven en een lang leven
 • De mimosa (acacia) staat symbool voor wedergeboorte, optimisme, vrolijkheid en tederheid
 • De es staat symbool voor wijsheid en de band tussen aarde en hemel
 • De eik staat symbool voor duurzaamheid, kracht, robuustheid en moed
 • De esdoorn staat symbool voor uithoudingsvermogen en moed
 • De kastanjeboom staat symbool voor vrijgevigheid
 • De beuk staat symbool voor het geheugen
 • De treurwilg staat symbool voor hoop en continuïteit
 • De hazelaar staat symbool voor wijsheid
 • De berk staat symbool voor zuiverheid, wijsheid en regeneratie
 • De sering staat symbool voor wedergeboorte en vernieuwing
 • De magnoliaboom staat symbool voor statige schoonheid en doorzettingsvermogen
 • De appelboom staat symbool voor liefde en kennis
 • De kersenboom staat symbool voor zuiverheid, wedergeboorte en reïncarnatie
 • De pruimenboom staat symbool voor licht en vernieuwing

Enkele foto’s van symbolische bomen:

Uw boom aanplanten:

Zoek een geschikte plaats uit om uw herinneringsboom te planten. De meeste mensen die een boom planten ter nagedachtenis aan een dierbare kiezen een plekje vóór of in hun tuin, zodat ze de boom kunnen zien groeien. Hou ook rekening met de volwassen grootte van een boom wanneer u een geschikt plekje uitkiest om uw herinneringsboom te planten. U kunt onze eenvoudige instructies volgen over hoe u een boom aanplant.

Een gebeds- of herinneringsboom:

Een origineel idee ter nagedachtenis van een dierbare kan zijn zich te laten inspireren door een religieus gebruik dat over de hele wereld wordt toegepast. Het bestaat erin kleine stroken stof of papier aan een levende boom te binden, die een verbinding vormen tussen uw gebeden, wensen en herinneringen en de geest van de overledene.

Gewoonlijk kiest men voor een stevige boom en liefst een die meer dan honderd jaar oud is (wat symbool staat voor een zegen van de goden vanwege de lange levensduur). De deelnemers aan de ceremonie knopen elk om beurten een lintje aan de boom, als symbool voor hun gebed tot de overledene. U kunt ook enkele woorden schrijven op deze linten of papiertjes.

Het deponeren van de as van de overledene in een bos:

De stichting van openbaar nut “Les Arbres du Souvenir” heeft voor het eerst in België een bos aangelegd dat als herdenkingsplaats voor nabestaanden wordt opengesteld. Meer specifiek kan men daar de as van een overledene deponeren.

Via deze stichting kunt u een boom opdragen ter nagedachtenis van een overleden dierbare. Deze boom kan aangeplant of uitgekozen worden in het bos. Hij kan opgedragen worden aan één of meerdere personen van dezelfde familie.

Ook kunt u herdenkingsplaatjes op verschillende types ondergrond bevestigen: op een groot gedenkteken in het midden van het bos, op houten dragers tussen de bomen of op de stam van de geselecteerde boom. Om de schoonheid van de locatie te eerbiedigen, worden al deze herdenkingsplaatjes van hout gemaakt en geleverd door “Les Arbres du Souvenir”.

Op deze plek kan de as van een overleden dierbare worden gedeponeerd en/of de herinnering aan die persoon worden onderhouden te midden van de natuur. De locatie is prachtig als eeuwige rustplaats.

Hier geen pilaren, rouwkransen of permanente versieringen. Geen afgebakend pad of omheining, maar wel bomen, mos, zaailingen, vogels en wilde paddenstoelen.

Ook geen vaststaande rituelen, maar voorstellen. De uitvaarten gebeuren te midden van de natuur, op basis van onbevangenheid en “leven en laten leven”, vaak met laarzen aan.

Balise Alt

Een mooie boodschap om de goede zaak die ons verenigt te overdenken:

Eén enkele, eenzame boom steekt zijn takken uit naar de stralende hemel.

Geen mens weet door welke list hij er van jongs af aan in geslaagd is te ontsnappen aan de roofzuchtige hand van de met ijzer bewapende mens, aan de gulzige tanden van uitgehongerde dieren, de waterschaarste en de brandende zon, die meer dan elders haar toppunt van vurigheid bereikt. Rondom heerst de oneindige woestijn, ondergedompeld in een geheimzinnige stilte, enkel af en toe verstoord wordt door het gerucht in de verte van vluchtige kuddes die over de duinen en de immense rotspartijen trekken.

Hier lopen ruimte en tijd in elkaar over, ten volle overgeleverd aan de onmetelijkheid van de eeuwigheid. In dit uitgestrekte maanlandschap, waar in februari wind of zandstormen vrij spel hebben en razen met een woede waarvan we de reden niet kennen, blijft deze boom geduldig staan, een prachtige en aandoenlijke getuige van een lang vervlogen tijd… Als ik de heuvel nader waar hij in stilte de wacht houdt, groeit hij in mijn ogen. Hij komt tot leven in mijn oren en de hand die zijn stam streelt, vertelt me van zijn kracht.

Er klinken zachte klopgeluiden. Ik weet eerst niet waar ze vandaan komen, maar ze komen uit mijn eigen hart. Want hier geeft het schaarse leven aan het leven zijn ware dimensie. En terwijl ik dit prachtige wezen aanschouw, gehuld in de geheimen van een lange geschiedenis die alleen hij kan navertellen, stel ik me zijn ontelbare metgezellen voor, die door de aarde gevoed werden, zodat zij op haar beurt beter gevoed zou worden.

En in deze levenskrachtige wisselwerking kwam alle intelligentie van het leven tot uitdrukking, want een boom is niet alleen wortel, stam, tak en gebladerte, hij vormt een verticale brug die de tellurische krachten verenigt met die van de kosmos. Hij is een onophoudelijk gebed tot het universum om alle weldaden van het leven af te smeken over de aarde en de mensen en over elk schepsel.

Het doden van bomen behalve voor de levensnoodzakelijke behoeften betekent een ernstige aantasting van het leven. Het is een vergrijp waarop de grootste smarten staan. Zonder bomen zal er niets anders overblijven dan leegte, eenzaamheid en woestijn, ook in de harten…

Pierre Rabhi