Wat is de aziatische hoornaar?

Aziatische reuzenhoornaars, de Vespa mandarinia, ook bekend als de reuzenhorzel, vormen een invasieve, schadelijke insectenplaag onder Europese bijen. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit gematigd en tropisch Oost-Azië en vormen een grote bedreiging voor bijenkolonies. Eén enkele hoornaar kan met zijn grote kaken tot 40 bijen per minuut doden.

Hun steken kunnen zeer pijnlijk zijn voor u, uw gezin of de persoon die uw snoeiwerk of boomverzorging doet. Omdat de angel lang is, dringt hij dieper door in de huid en kan hij rechtstreeks in de bloedvaten terechtkomen. Het bij de steek ingespoten gif kan een allergie veroorzaken die kan leiden tot een anafylactische shock. Maar gelukkig zijn dit uitzonderlijke gevallen.

Aziatische hoornaars beginnen hun aanval door voor de bijenkorven te blijven zweven en bijen afzonderlijk aan te vallen, ze te onthoofden en te ontdoen van hun vleugels en poten. Daarna nemen ze het borststuk, dat vol eiwitten zit, en kauwen het vlees tot een kleverige vloeistof, die ze gebruiken om hun kroost te voeden. Aziatische hoornaars vallen ook Europese bijen aan om de larven te gebruiken als voedsel voor hun eigen larven. Een paar Aziatische hoornaars zijn genoeg om tientallen bijenkorven uit te roeien.

Europese bijen zijn niet samen met Aziatische hoornaars geëvolueerd en hebben dus geen natuurlijke verdediging tegen deze vijanden. Aziatische hoornaars stoppen echter in de herfst met het doden van bijen, omdat de hoornaars dan geen eitjes meer produceren en geen larven meer hebben om te voeden.

Hoe ziet de aziatische hoornaar eruit?

Aziatische hoornaars kunnen gemiddeld 3,5 tot 5,5 cm lang worden. De kop van de hoornaar is een lichte tint oranje, die erg lijkt op donkergeel, en de bruine voelsprieten hebben een geeloranje onderzijde. De ogen variëren in kleur van donkerbruin tot zwart. Een opvallend fysiek kenmerk dat de Aziatische hoornaar van andere hoornaars onderscheidt, zijn de grote kaken en de geprononceerde clypeus (onderste deel van het gezicht). Deze parasitaire insecten hebben ook een oranje onderkaak.

Aziatische hoornaars hebben ook een donkerbruin borststuk met twee grijze vleugels, die tussen 3,5 en 7,6 cm groot zijn. De onderkant van hun voorpoten is donkerder dan de andere, terwijl de voorpoten zelf lichter zijn dan de midden- en achterpoten. Het achterlijf van de Aziatische hoornaar heeft afwisselend bruine of zwarte stroken en een licht oranje tint die lijkt op die van de kop. Het zesde segment van het achterlijf is geel en loopt door met een tot 6 mm lange angel.

Hoe aziatische hoornaars op een milieuvriendelijke manier uitroeien?

De uitroeiing van de Aziatische hoornaar neemt bij ons een steeds belangrijkere plaats in. Jaar na jaar neemt het aantal Aziatische hoornaars toe en steeds meer bijen worden gedood. Biologische bestrijding lijkt ons het beste. Dit bestaat uit het plaatsen van aangepaste vallen begin maart gedurende maximaal één maand. Deze vallen, waarvan de gaatjes een diameter van 6 mm hebben, worden geplaatst onder een lege zwerm of op een beschutte en hooggelegen plek, in de buurt van drinkplaatsen.

Als het nest zich al gevormd heeft en schade toebrengt aan de omgeving, zullen naar gelang van het geval radicale oplossingen moeten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld met behulp van antihoornaarballetjes die een product verspreiden en de hoornaars eerst verlammen en dan snel doden. Het product is ontworpen met een 100% biologisch afbreekbaar ecologisch membraan dat onschadelijk is voor de mens.

Al onze interventies worden uitgevoerd door professionals.

Balise Alt