De afmeting en lengte van boomwortels bepalen en berekenen:

Eigenlijk is het heel eenvoudig om de grootte, lengte of omtrek van de wortels onder uw boom te achterhalen. Dit kan van pas komen bij werkzaamheden of bij een fytosanitaire expertise of studie van uw boom.

Het kan nuttig zijn te weten hoe ver boomwortels reiken zodat ze niet in naburige bedden binnendringen en er de plantengroei beïnvloeden door water en voedingsstoffen te absorberen.

Het is ook belangrijk te bepalen tot waar boomwortels kunnen worden ingekort bij het plaatsen van omheiningen of steunmuren zonder dat de boom doodgaat en dus omvalt of gekapt moet worden!

De structurele wortelzone is een zone rond de stam die essentieel is voor de stabiliteit van de boom. Binnen deze zone zal schade aan de wortels de boom hoogstwaarschijnlijk instabiel maken in de grond, wat betekent dat hij uiteindelijk kan omvallen.

Als bouw- of graafwerkzaamheden op significante wijze ingrijpen in de beschermingszone van de boomwortels, wordt de structurele wortelzone berekend om te voorkomen dat de boom door de werkzaamheden instabiel wordt en omvalt.

U kunt daarbij kiezen uit twee scholen of methoden. Dit is hoe u de grootte van de boomwortels kunt achterhalen:

  1. Neem de omtrek van de boomkroon en vermenigvuldig die met 1,5 of;
  2. Vermenigvuldig de hoogte van de stam (hoofdstam) met twee of drie, afhankelijk van het type of soort boom.

Op een Engelse website kunt u ook zoeken naar schetsen van de wortels van uw bomen. Idealiter zoekt u aan de hand van de Latijnse naam van uw boom.

In volgend voorbeeld (acer platanoides – noorse esdoorn) leggen we uit hoe u de omtrek van de wortels van uw boom aan de hand van beide methoden kunt berekenen:

Wat ook de berekeningsmethode is, het blijft een benaderende berekening, die voornamelijk afhangt van de grond waarin de wortels zich bevinden en van de boomsoort. Toch is ze nauwkeurig genoeg om de hoofdwortels te kunnen opsporen en beschermen. Die zijn immers noodzakelijk voor de goede ontwikkeling van de boom.