Verwijdering van onkruid en begroeiing met mulcher en schoonmaaien van terreinen:

Of het nu gaat om braakliggende gronden of verwaarloosde randen van bossen of gebouwen, terreinen die niet onderhouden worden, kunnen al snel een verwilderde aanblik bieden, waarbij zelfs voetpaden overwoekerd worden, en zelfs een risico betekenen in brandgevaarlijke gebieden. Daarom staat ons team tot uw beschikking voor:

 • Handmatig verwijderen van onkruid en begroeiing. Hierbij wordt de wildgroei verwijderd als mechanische verwijdering onmogelijk of moeilijk uitvoerbaar is, of als het op te ruimen oppervlak beperkt is. Het kan de voorkeur verdienen handmatig onkruid en begroeiing te verwijderen als zich in het gebied bomen bevinden die moeten worden gesnoeid of uitgedund.
 • Mechanisch verwijderen van onkruid en begroeiing met een bosmaaier. Wordt toegepast om zwaar lichamelijk werk te vermijden. Deze techniek wordt heel vaak gebruikt wanneer het land overwoekerd is met houtige planten, struiken, uitlopers van bomen, distels en dood hout.

Het verwijderen van onkruid en begroeiing in een tuin, talud of braakliggend terrein wanneer de natuur de overhand heeft gekregen met behulp van een maaimachine, bosmaaier of mulcher.

We bieden verschillende technieken aan, afhankelijk van de omgeving en het soort werk.
Een mulcher wordt gebruikt om grond vrij van onkruid en begroeiing te maken voorafgaand aan beplanting of bebouwing. Deze machine verhakselt takken, struiken en begroeiing tot op de grond en maakt het terrein schoon en gemakkelijk toegankelijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Wat houdt de verwijdering van begroeiing op een terrein precies in?

Afhankelijk van de tijd van het jaar bestaat dit uit opruimen, het vellen en vervoeren van grote bomen, verwijderen van struiken en kleine bomen en het verbranden, verhakselen of anderszins verwijderen van de overblijvende stronken.

U kunt om een aantal redenen besluiten grond te ontdoen van onkruid en begroeiing, onder andere voor landbouw-, milieu- of woningbouwdoeleinden.

Wat de aanleiding ook is, een aantal dingen moet u wel weten voordat u het onkruid en de begroeiing op uw land aanpakt, zowel wat betreft de hoeveelheid werk als wat betreft de zaken waarmee u rekening moet houden.

Soms hebt u gewoon een stuk grond dat u in gebruik wilt nemen. In andere gevallen, wanneer u aan een bouwproject begint, moet u de grond vrijmaken voor de fundering van de gebouwen. Voor een huiseigenaar gaat het bij de verwijdering van onkruid en begroeiing echter meer om het in gebruik nemen van een vroeger onbruikbaar terrein, hetzij vanwege de dichte ondergroei, hetzij omdat het gebied bebost was.

Bomen en onkruid verwijderen kan heel moeilijk zijn, veel tijd kosten en de inzet van zware machines vereisen. Probeer niet zelf het land op te ruimen, tenzij u bereid bent hiervoor voldoende tijd en geld te investeren.

Wat zijn de voordelen als u een terrein ontdoet van onkruid en begroeiing?

 • De gebruiksvriendelijkheid van het terrein wordt verbeterd:
  Doorgaans is onkruidverwijdering nodig wanneer grond onbewoonbaar of onbruikbaar wordt bevonden. Het rooien van bomen en het vrijmaken van het land draagt ertoe bij dat het toegankelijk en bruikbaar wordt voor de bouw van huizen of de aanleg van parken, parkeerterreinen, enz.
 • Meer veiligheid:
  Wanneer een stuk grond vol ligt met rottend hout en dode bomen, kan dat allerlei risico’s en gevaren opleveren voor de omliggende buurt. Door gebruik te maken van onze opruimingsdienst kunt u dit gevaar afwenden.
 • Voorkomt de verspreiding van ziekten:
  Af en toe zult u merken dat de vegetatie op het op te ruimen land ziek is. Deze ziekten kunnen zich verspreiden naar andere planten in de buurt. Het land ontdoen van begroeiing en onkruid kan het dan gezonder maken.
 • Bevordert een gezonde groei van bomen en planten:
  Een voordeel van onkruidverwijdering is dat het bijdraagt tot de gezonde groei van planten en bomen. Wanneer een perceel overwoekerd is, neemt de overlevingskans van de planten af. Onkruidverwijdering geeft ze meer ruimte om te groeien en daardoor ook een betere toegang tot water, voedingsstoffen en zonlicht.
 • Verbetert de bodemgezondheid:
  Als het land wordt ontdaan van onkruid, kan de bodemvegetatie in sommige gevallen weer gelijkmatig groeien en in evenwicht worden gebracht door invasieve planten te verwijderen.
 • Vermindert het brandgevaar:
  Wanneer een perceel overwoekerd is geraakt, neemt het risico op brand toe. Opruimen kan nuttig zijn om dode planten, rottende boomstronken en andere vergelijkbare gevaren te verwijderen, de uitbreiding van bosbranden te voorkomen en gebouwen op nabijgelegen percelen te beschermen.
 • Zorgt voor minder ongedierte:
  Dichtbegroeide gebieden met veel bomen en planten vormen een natuurlijke schuilplaats voor ongedierte, waardoor ze in aantal toenemen. Gebouwen in de buurt van deze percelen lopen een groter risico op ongedierteplagen. Om het risico op nestvorming uit te sluiten, is het aan te bevelen het perceel op te ruimen.
 • Verbetert het uitzicht en de waarde van het terrein:
  Door gebruik te maken van de diensten voor het kappen van bomen en het opruimen van terreinen kunt u kiezen welke plantengroei ongewenst is. Zo kunt u bomen, struiken, heggen en planten die een meerwaarde bieden voor het omringende ecosysteem extra aandacht geven. Het kan ook helpen om de waarde van het perceel te verhogen.