Vormsnoeien

Bomen snoeien vereist niet alleen de wetenschappelijke kennis van hun biologie maar ook een goede techniek om op termijn een mooi resultaat te bekomen. Verschillende snoeimethodes worden gebruikt, al naargelang de ruimte en de boomsoort :

De zachte of beperkte snoei, de veiligheidssnoei;
De architecturale snoei, zoals de muursnoei;
Knotten;
Fruitbomen snoeien, vrij of tegen muren ;
Snoeien van hoge hagen, met of zonder lift.

Bomen snoeien

Snoeien is nodig om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om het risico van het afbreken en vallen van zieke of dode takken te voorkomen. Een boom kan ook gesnoeid worden om hem om aan te passen aan de omgeving waarin hij zich bevindt. Vormsnoeien is iets wat een boom niet beschadigt. Het laat toe de boom een bepaalde vorm te geven en zijn toekomstige groei in een bepaalde richting te sturen zodat hij beter past in zijn omgeving.De veiligheidssnoei voorkomt het afvallen van dode takken. De kroonsnoei van zijn kant wordt uitgevoerd om de boom aan te passen aan een specifieke factor, bijvoorbeeld om te voorkomen dat hij een zwembad overschaduwt, de buren overlast bezorgt, hinder langs een weg veroorzaakt enz.
Het uitdunnen van een boom beperkt het risico dat takken afbreken. De lichtinval verbetert en de vorming van dood hout wordt voorkomen.

Snoeiwerk in Brussel en over heel België, zowel in kleine tuintjes van 5m² als in grote groene zones.

Wij verwijderen tevens klimop en snoeien klimplanten op om het even welke drager.

In alle gevallen passen onze gespecialiseerde snoeiers de best geschikte, professionele technieken toe, met respect voor de natuur. Zij zijn perfect op de hoogte van de biologie en mechanica van de bomen en gebruiken de modernste werktuigen.

VCA-gecertificeerd *

VCA logo