Geschiedenis van de firma van wetter sinds 1969:

Dit door Pierre Van Wetter opgerichte bedrijf is al meer dan 50 jaar een pionier inzake snoeiwerken en biedt behandeling en verzorging van bomen aan gebaseerd op gedegen vakkennis. Wij kunnen bogen op een ruime ervaring op het gebied van bosbouw, snoeien, kappen, boomverzorging en -aanplanting en fytosanitaire studies en expertises van bomen op openbare en private eigendommen in Brussel en heel België. Sinds 2008 wordt het bedrijf geleid door twee van zijn kinderen, Laurence en François Van Wetter. Laurence studeerde bedrijfskunde en François volgde vol overgave een bosbouwopleiding.

Van Wetter Onderneming bv draagt zorg voor de autonomie van bomen en planten door middel van duurzame, wetenschappelijke en biologische praktijken inzake stadsbosbouw, boomteelt en tuinbouw. Onze missie bestaat erin mensen bewust te maken van het belang van bomen in een stedelijke omgeving en van de beste praktijken om hun voortbestaan te waarborgen.

«We erven de Aarde niet van onze voorouders,
we hebben haar in bruikleen van onze kinderen»

Antoine de Saint – Exupery

Laatste blogberichten over bomen:

  • Arbre mémorial

Een boom planten ter nagedachtenis van een dierbare

Een boom die geplant wordt ter nagedachtenis en herinnering aan een dierbare vormt een levend eerbetoon dat de huidige en toekomstige generaties ten goede komt en is misschien wel het meest geschikte herdenkingsgeschenk van [...]

Onze kwaliteitscertificaten

Kwalificaties en kwaliteitscertificaten:

Tegenwoordig bestaat Van Wetter Onderneming bv uit mensen met zeer uiteenlopende, maar elkaar aanvullende competenties: boomklimmers, houthakkers, arbeiders, monteurs, machineoperatoren, teamleiders, werkleiders, enz. Allemaal worden ze gedreven door hun passie voor bomen en bundelen ze hun vakkennis om tegemoet te komen aan uw verwachtingen en u bij te staan bij het beheer van uw bomenbestand.

De nadruk ligt daarbij op regelmatige veiligheidsopleidingen voor ons personeel:

  • EHBO-opleiding
  • Opleiding “Reddingstechnieken in bomen” (BSBB.be – inverde.be – eduplus.be)
  • Bevoegdverklaring elektriciteit, Opleiding “Machtiging tot werken in de buurt van elektrische installaties”
  • VCA-opleiding*
  • Bevoegdheid “PBM-controleur”
  • Opleiding “Werken met hoogwerker”
  • Opleiding “Single rope-technieken”
  • ECS-opleiding certificaat kettingzaaggebruik
  • Permanente opleiding inzake de evoluties in de plantenkennis